Disclaimer

De informatie die Webfanaat aan je ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door Webfanaat samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Om te waarborgen dat de inhoud van deze website steeds actueel, correct en volledig is, voert Webfanaat regelmatig controles uit. Ondanks deze maatregelen kan Webfanaat u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door Webfanaat dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld van Webfanaat.

Aanvullende informatie / Copyright

De auteursrechten op deze website berusten bij Webfanaat. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Webfanaat is het niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen, de website te verveelvoudigen of delen daarvan te (her)gebruiken in ander materiaal. Het is toegestaan om te linken naar deze website mits de inhoud van deze website bij het aanklikken van de link, wordt getoond in een eigen scherm. Het gebruik van framing, inlining of een andere wijze van het tonen van de inhoud van deze website binnen een andere webpagina is niet toegestaan.